Supervize

Supervize, koučink pro organizace a individuální             PRO pomáhající profesionály

Supervize pro organizace

Poskytujeme supervizi pro různé organizace (sociální oblast, školy a další pomáhající profese). 

Formy: individuální, týmová, skupinová, manažerská, či celé organizace. 

Místo konání: přímo v organizaci, či na vybraném místě 

Cena za hodinu: od 800 Kč 

Supervize individuální 

V případě zájmu jednotlivců poskytujeme supervizi individuální. 

S klientem se domluví možnost setkání a místo konání. 

Cena za hodinu: od 1.000 Kč 

PROnature supervize

PROnature supervize 

Supervize s využitím přírody. Probíhá v křivoklátské a jesenické krajině. Jsou využívány přirozené prvky k osobnímu a profesnímu růstu jednotlivců a týmů. Supervize směřuje k návratu k přírodě, k sobě samému a nechání se pozitivně ovlivňovat její krásou, klidem i divokostí. 

Cena za hodinu: od 1.000 Kč


Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.