Smysl pro Vás 


PROČ?

Jde nám o podporu rozvoje a růst!
Řídíme se hodnotami: Užitek, Pomoc a Krása! 

JAK? 

Řídíme se Teorie, Dovednosti a Návyky!
Teorie - zužitkováváme moderní poznatky vědy
Dovednosti - učení se v praxi a pro praxi 
Návyky - teorie a praxe pod kůží 

CO? 

Vzdělávání, výcviky, konzultace, supervize, koučink, podpora managementu a leadershipu. O PROdesecu 

PROdeseco, s.r.o. navázala na dlouhodobé zkušenosti jejího zakladatele Mgr. et Mgr. Miroslava Jana Šramoty, který se rozhodl intenzivněji zaměřit na rozvoj a růst pracovníků a organizací. Společnost byla založena v roce 2019 a rozšířila své služby i lektorský tým. 

Hlavním know-how společnosti je aplikovat teoretické poznatky do praxe a v tom podporovat různé organizace. Společnost je členem České manažerské asociace. 


Zakladatel a ředitel společnosti

Mgr. et Mgr. Miroslav Jan ŠRAMOTA

Supervizor, kouč, lektor, terapeut

Působí jako majitel společnosti PROdeseco, s.r.o., jejímž předmětem podnikání je konzultační a vzdělávací činnost pro sociální a komerční sféru. Sedm let podniká ve vzdělávání, supervizi a koučinku. Působil na MPSV a dále jako předseda dozorčí rady v nemocnici a v různých komisích se sociálním zaměřením. Vystudoval magisterský obor sociální práce na VŠ sv. Alžběty, management a supervize na Univerzitě Karlově v Praze. Má výcvik supervizora a kouče (510 hodin) a je frekventantem psychoterapie ( 750 hodin). Pracuje jako středoškolský učitel managementu a vysokoškolský učitel sociálních předmětů.  Je předseda Klubu České manažerské asociace, členem vedení  Asociace pro supervizory a Asociace koučů. 

ZKUŠENOSTI

Středoškolský učitel (2002-2020)

Sociální pracovník (2010-2015)

Externí pracovní MPSV (2015-2018)

Lektor (2012 - dosud)

Supervizor a konzultant (2012 - dosud)

Koučování (2015 - dosud) 

Motto

Nikdy není pozdě začít! 

miroslavsramota@seznam.cz

Jednatelka společnosti 

Bc. Monika ŠRAMOTOVÁ TESAŘOVÁ 

Působí jako jednatelka společnosti PROdeseco, s.r.o., jejímž předmětem je konzultační a vzdělávací činnost. Vystudovala Policejní akademii v Praze, Fakultu bezpečnostně právní. Je absolventkou koučovacího výcviku - systemického koučování a celostního koučinku. Pracuje rovněž jako lektorka a koučka se zaměřením na osobní rozvoj. Má bohaté zkušenosti s působením ve veřejné správě. 
 


Motto

Berme život jako výzvu! 

monicka.tesarova@seznam.cz

Spolupracovníci - lektoři 

Mgr. Filip Hajna 

Životní cestou i cílem je pomáhat lidem zvládat obtížné situace s lehkostí, provázet je změnami a krizovými situacemi, hledat nové pohledy, orientovat se v emocích, pomáhat jim zvládat stres, podporovat stabilní a fungující vztahy v týmu.

Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem v oborech zaměřených na Sociální a Speciální pedagogiku. Absolvoval 760 hodin Psychoterapeutického výcviku zaměřeného na řešení, 248 hodin Výcviku v krizové intervenci a více než dalších 250 hodin specializačního vzdělávání. Pracuje jako lektor a školitel pro odbornou veřejnost a firemní klientelu. Současně také jako vedoucí krizové ambulance a psychoterapeut. Má zkušenosti s prací a terapií u násilných osob, rodinných systémů a vyjednávání v konfliktních a krizových situacích.


Marcela Rajsiglová, DiS. 

Je odborníkem na dluhovou problematiku a sociálně právní poradenství. Od roku 2015 se věnuje sociální práci, kterou započala v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, dále působila jako sociální pracovník v domově pro seniory a zabývala se sociálním poradenstvím zaměřeném především na dluhovou problematiku (včetně zpracování návrhů na povolení oddlužení). K jejím dalším profesním aktivitám patří přednášková činnost pro odbornou i laickou veřejnost, dále hostování v živém vysílání rádia Český rozhlas Sever. Pravidelně se účastní vzdělávacích seminářů k prohloubení svých znalostí a dovedností v tomto oboru s renomovanými soudci a dalšími právními specialisty.

Bc. Lucie Pastyříková

Vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze - obor Vzdělávání dospělých. Je odborníkem v sociální oblasti od roku 2014. Kromě bohatých zkušeností s osobami se zdravotním postižením, seniorů a osob nacházejících se v krizi, kde poskytuje pomoc osobám z dluhové spirály a motivuje je k zařazení zpět do běžného života, se zaměřuje na vzdělávací a publikační činnost na téma dluhové problematiky a odborné konzultace. Působí v rádiu Český rozhlas Sever v pořadu Host dopoledního expresu na téma dluhová problematika, provádí odborné poradenství a lektorování na téma dluhové problematiky.