O čem je naše činnost? 

Představujeme se

Smysl naší práce 

PROČ?

Jde nám o podporu rozvoje a růstu!
Řídíme se hodnotami Užitek, Pomoc a Krása! 

JAK? 

Řídíme se Teorie, Dovednosti a Návyky!
Teorie - zužitkováváme moderní poznatky vědy
Dovednosti - učení se v praxi a pro praxi 
Návyky - teorie a praxe pod kůží 

CO? 

Vzdělávání, výcviky, konzultace, supervize, koučink, podpora managementu a leadershipu. O PROdesecu 

PROdeseco, s.r.o. navázala na dlouhodobé zkušenosti jejího zakladatele Mgr. Miroslava Jana Šramoty, který se rozhodl intenzivněji zaměřit na rozvoj a růst pracovníků a organizací. Společnost byla založena v roce 2019 a rozšířila své služby i lektorský tým. 

Hlavním know-how společnosti je aplikovat teoretické poznatky do praxe a v tom podporovat různé organizace. Společnost je členem České managerské asociace. 


Zakladatel společnosti

Mgr. Miroslav Jan ŠRAMOTA

Supervizor, kouč, lektor, terapeut

Působí jako majitel společnosti PROdeseco, s.r.o., jejímž předmětem podnikání je konzultační a vzdělávací činnost pro sociální a komerční sféru. Sedm let podniká ve vzdělávání, supervizi a koučinku. Působil na MPSV a dále jako předseda dozorčí rady v nemocnici a v různých komisích se sociálním zaměřením. Vystudoval magisterský obor sociální práce a je frekventantem managementu a supervize na Univerzitě Karlově v Praze. Má výcvik supervizora a kouče (510 hodin) a psychoterapie ( 750 hodin). Pracuje jako středoškolský učitel managementu a vysokoškolský učitel sociálních předmětů.  Je předseda Klubu České manažerské asociace, členem Asociace pro supervizory a Asociace koučů. 

ZKUŠENOSTI

Středoškolský učitel (2002-2020)

Sociální pracovník (2010-2015)

Externí pracovní MPSV (2015-2018)

Lektor (2012 - dosud)

Supervizor a konzultant (2012 - dosud)

Koučování (2015 - dosud) 

Motto

Nikdy není pozdě začít! 

miroslavsramota@seznam.cz

Jednatelka společnosti 

Bc. Monika TESAŘOVÁ 

Působí jako jednatelka společnosti PROdeseco, s.r.o., jejímž předmětem je konzultační a vzdělávací činnost. Vystudovala Policejní akademii v Praze, Fakultu bezpečnostně právní. Je absolventkou koučovacího výcviku - systemického koučování a celostního koučinku. Pracuje rovněž jako lektorka a koučka se zaměřením na osobní rozvoj. Má bohaté zkušenosti s působením ve veřejné správě. 
 


Motto

Berme život jako výzvu! 

monicka.tesarova@seznam.cz

Spolupracovníci - lektoři 

Mgr. Filip Hajna 

Životní cestou i cílem je pomáhat lidem zvládat obtížné situace s lehkostí, provázet je změnami a krizovými situacemi, hledat nové pohledy, orientovat se v emocích, pomáhat jim zvládat stres, podporovat stabilní a fungující vztahy v týmu.

Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem v oborech zaměřených na Sociální a Speciální pedagogiku. Absolvoval 760 hodin Psychoterapeutického výcviku zaměřeného na řešení, 248 hodin Výcviku v krizové intervenci a více než dalších 250 hodin specializačního vzdělávání. Pracuje jako lektor a školitel pro odbornou veřejnost a firemní klientelu. Současně také jako vedoucí krizové ambulance a psychoterapeut. Má zkušenosti s prací a terapií u násilných osob, rodinných systémů a vyjednávání v konfliktních a krizových situacích.


Marcela Rajsiglová, DiS. 

Je odborníkem na dluhovou problematiku a sociálně právní poradenství. Od roku 2015 se věnuje sociální práci, kterou započala v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, dále působila jako sociální pracovník v domově pro seniory a zabývala se sociálním poradenstvím zaměřeném především na dluhovou problematiku (včetně zpracování návrhů na povolení oddlužení). K jejím dalším profesním aktivitám patří přednášková činnost pro odbornou i laickou veřejnost, dále hostování v živém vysílání rádia Český rozhlas Sever. Pravidelně se účastní vzdělávacích seminářů k prohloubení svých znalostí a dovedností v tomto oboru s renomovanými soudci a dalšími právními specialisty.

Bc. Lucie Pastyříková

Vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze - obor Vzdělávání dospělých. Je odborníkem v sociální oblasti od roku 2014. Kromě bohatých zkušeností s osobami se zdravotním postižením, seniorů a osob nacházejících se v krizi, kde poskytuje pomoc osobám z dluhové spirály a motivuje je k zařazení zpět do běžného života, se zaměřuje na vzdělávací a publikační činnost na téma dluhové problematiky a odborné konzultace. Působí v rádiu Český rozhlas Sever v pořadu Host dopoledního expresu na téma dluhová problematika, provádí odborné poradenství a lektorování na téma dluhové problematiky.