Vše pro rozvoj zaměstnanců a managementu 

Kurzy zaměřené na osobní a profesní rozvoj

 • Jak být dobrým manažerem

Počet hodin: 8 - 16 h

Cílem kurzu je analýza potenciálu účastníka před kurzem a na konci kurzu. Analýza spolupracovníků, praktické rozvojové úkoly účastníka a pro jeho tým, použití koučovacích technik, jak motivovat podřízené k větší výkonnosti.

 • Manažerské dovednosti a manažerské rozhodování

Počet hodin: 8 - 16 h

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a další pomáhající profesionály, kteří potřebují objevit a rozvíjet své manažerské schopnosti a dovednosti, dokáží sdílet společnou vizi a poslání organizace, poznají své slabé a silné stránky, modely manažerských kompetencí, jak správně vyhodnotit situaci v organizaci/ v týmu na základě validních a měřitelných informací, které vedou ke správnému rozhodování a umění rozhodnutí prezentovat tak, aby mělo očekávaný efekt, přijímání zpětné vazby okolí.

 • Jak se chovat a uplatnit v týmu

Počet hodin: 8 h

Jak se rychle a jasně zorientovat v týmu, jak odhadnout své kolegy. V tomto kurzu je využíváno i "skrytých" ukazatelů, kterými se projevujeme my i naše okolí (řeč těla, gesta, hlas, postoje, mluva, apod.). Jak být dobrým kolegou po lidské i profesní stránce a jak si získat sympatie ostatních.

 • Motivace, spokojenost a zvyšování pracovní angažovanosti zaměstnanců

Počet hodin: 8h

Účastník se naučí správně motivovat své zaměstnance či kolegy, bude vědět, na jaké faktory se zaměřit s ohledem na spokojenost zaměstnanců, které vedou k vyšší pracovní angažovanosti zaměstnanců. Dokáže vyhodnotit úroveň angažovanosti pracovníků za pomoci dotazníků Gallup, UWES, atd.

 • Diagnostika organizace

Počet hodin: 8h

Kurz si klade za cíl připravit a dostatečně vybavit účastníka praktickými dovednostmi a znalostmi ohledně analýzy dat v organizaci, vyhodnocení dat, vyhodnocení standardních poruch organizace, myšlenkového systému, hodnot organizace, potažmo problémy organizace.

 • Zavádění změn v organizaci a vitalizace organizace

Počet hodin: 8h

Kurz je zaměřen na provádění změny v organizaci, jak změnu zavádět, aby ji ochotně sdíleli i další zaměstnanci. Jednorázové a systematické změny v organizaci, zavedení změn pomocí dalších spolupracovníků, změnové faktory, cyklus subsystému organizace, stupně firemní vitality (užitečná organizace, efektivní organizace, stabilní, dynamická).

 • Myšlenkové mapy a trénování paměti

Počet hodin: 8 - 28 h (dle přání objednavatele)

Cílem kurzu je, aby si účastníci vyzkoušeli a osvojili, jak funguje práce s myšlenkovou mapou a k čemu je dobré ji využít (např. jak řešit problémy, jak si určovat priority, cíle, atd. Náplní kurzu je i seznámení se s tím, jak funguje lidský mozek a paměť. Vyzkouší si využití číselných tvarů k lepšímu zapamatování čísel, techniku na lepší zapamatování si jmen, paměťovou cestu, atd. "Kdo má uspořádané myšlení, má uspořádaný i svůj život" :o)

 • Jak zvládat stres a udržet si optimismus

Počet hodin: 8 - 16 h

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a další pomáhající profesionály, kteří si potřebují uvědomit, z jakého důvodu na ně stres působí, jak mu předcházet, jak s ním pracovat. Co dělat pro udržení si pozitivního přístupu myšlení, popřípadě, jak si umět navodit ztracený optimismus.

 • Profesionální komunikace a rétorika

Počet hodin: 8 - 16 h

Účastník se seznámí s různými situacemi komunikace. Nachází nejvhodnější způsob komunikace a rétoriky včetně nalezení jeho komunikačních zdrojů - silných stránek. Vyzkouší si, jak správně a přirozeně komunikovat v různých situacích.

 • Prezentační dovednosti

Počet hodin: 8 - 16 h

Účastník si vyzkouší své komunikační dovednosti. Je důležité vědět, jakého cíle máme dosáhnout a jak zvolit své vystoupení. Dobrý pocit ze sebe sama a minimální tréma.

 • Umění řídit poradu

Počet hodin: 8 h

Kurz si klade za cíl připravit účastníka na úspěšné zvládnutí vedení porady. Jak poradu zahájit, jak se chovat v průběhu porady, s jakým výstupem poradu ukončit. Znát své slabé a silné stránky. Na takovém úspěchu mnohdy závisí respekt, který si vybudujete před svými kolegy.  

 • Buďte Profi!

Počet hodin: 16 h

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky. Cílem kurzu je: rozdíl mezi manažerem a leaderem, silné a slabé stránky manažera, životní cyklus zaměstnanců, koho zasadit do týmu, jak pracovat s týmem, umění zjistit, co se děje v organizaci. Z pohledu klientů jde o TOP kurz.

 • Hranice ve vztazích

Počet hodin: 8 h

Osobní i profesní život přináší spoustu vztahů, které nám zpříjemňují i komplikují život. Mají vliv na naši budoucnost, okolí, rodinu. Jak si správně vymezit hranice, jak se nenechat zavléci do nepříjemných situací, rozdílné budování vztahů v osobním a profesním životě a nastavování hranic. Jak umět slušně říci ne a zůstat spokojený bez výčitek?

 • Plánování kariéry

Počet hodin: 8 h

Kurz je určen pro ty, kteří zaměřují svou pozornost na plánování kariéry, řeší spoustu dilemat, co se stane, když něco udělají nebo když něco neudělají. V tomto kurzu je použito několik technik na seberozvoj v rámci plánování kariéry: karteziánské kvadranty, neurolingvistické programování, plánování a práce s časovou osou, koučink.

 • Duševní hygiena, duševní rovnováha, návrat k sobě (kouč. způsob)

Počet hodin: 8 h

Účastník si v rámci aktivního uvědomění a diagnostiky svého stresu uvědomí působící faktory. Tyto faktory analyzuje a vyhodnocuje. Nachází své vnitřní zdroje energie a síly, nachází komunikační zdroj uvnitř sebe sama. Učí se, jak stabilizovat svou duševní rovnováhu a psychiku.

 • Supervize/koučink v přírodě

Počet hodin: dle požadavků klienta (3 - 6 hodin)

Pohodlí a stereotyp školení mizí, žádné zasedací místnosti ani kanceláře, ale volný prostor, krásná příroda, vnímání příjemných vibrací a pocitů. Během této atmosféry probíhá supervize jednotlivců, týmů, skupin. Jedná se o velmi oblíbený druh supervize (koučinku). Během tohoto kurzu je použito několik metod a technik seberozvoje, dochází k ujasnění a sjednocení myšlenek.

 • Umění dialogu s vnitřním já

Počet hodin: 8 h

Kurz je určen účastníkům, kteří mají potřebu naslouchat své intuici, nacházet klid, harmonii, hledají odpovědi na své vnitřní otázky. V tomto kurzu jsou použity různé hry cílené na vnitřní dialog, mandaly, hudba, tarotové karty. 

 • Partnerská krize a vzájemné soužití 

Počet hodin: 8 h

Jeden plus jedna ještě nemusí znamenat dvě. Odlišnost povah, postojů, apod. Jak prožívat společný vztah, když je málo společného? Investice do vztahu, děti na prvním místě? Jak zůstat sám sebou? Dělat kompromisy? Partnerské soužití, jeho pozitivní a negativní dopady, to vše v tomto kurzu. Hledejme, co nás spojuje, nikoliv, co nás rozděluje :) 


Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.